Czy jest możliwe założenie i prowadzenie akwarium morskiego bez odpieniacza?

żywa skałaJak najbardziej. Aby zrozumieć dlaczego, należy zadać sobie pytanie: do czego służy odpieniacz w akwarium morskim? Otóż zadaniem tego urządzenia jest usuwanie z wody morskiej resztek białek, mocznika i innych substancji azotowych możliwych do wytrącenia w postaci piany. Ryby, jak również bezkręgowce morskie są bardzo wrażliwe na ich obecność. Jeśli jesteśmy w stanie usunąć je w inny sposób, odpieniacz będzie po prostu zbędny. Najprostszym jego „zamiennikiem” (choć na pewno nie najtańszym) jest duża ilość dobrej jakości dojrzałej żywej skały. Stanowi ona najlepszy filtr biologiczny – w jej zewnętrznych warstwach rozwijają się ogromne ilości tlenowych bakterii nitryfikacyjnych, zaś głębiej – beztlenowe bakterie denitryfikacyjne. Są one w stanie bardzo sprawnie usunąć z wody wszystkie substancje azotowe. Dlatego w zbiornikach zawierających 30-40% dodatek żywej skały z niewielką obsadą zwierzęcą odpieniacz na ogół okazuje się po prostu zbędny.
Innym sposobem usuwania substancji azotowych z wody są jej regularne podmiany. Metodę tę wykorzystuje się głównie w niewielkich zbiornikach morskich typu nano-reef. W kilkunasto- czy kilkudziesięciolitrowym akwarium wystarczy podmienić co drugi dzień lub nawet codziennie kilka litrów wody zastępując w ten sposób działanie odpieniacza.

odpieniacze bialek